Nieuws

2 MEI 2024: Jacques Brooijmans over zijn boek Morgen kan het anders zijn  
Vragen van Ilonka Verdurmen, artistiek leider van School der Poëzie, eerder ook maker van kunstprogramma’s (radio)

-Was er een aanleiding voor het schrijven van dit boek?
Morgen kan het anders zijn maakt deel uit van een trilogie over een jongen, Jordi, die ik door de middelbare school heen volg. Het zijn drie los van elkaar te lezen boeken geworden, waarin ik iemands ontwikkeling volg tussen zijn twaalfde en achttiende.

Dat is het eerste dat ik wilde. Vervolgens ben ik dat gaan invullen. Ik wist ook al vrij snel dat het laatste boek een grootse afsluiter moest worden met veel onderwerpen, die deels ook in de eerdere boeken voorkomen. Ik volg hoofdpersoon Jordi in zijn laatste jaar op de middelbare school en alles wat ertoe doet in dat jaar krijgt aandacht, de liefde, vriendschap, trouw, schuld, verlies, de band met zijn opa. Maar hij ontwikkelt ook zijn politieke bewustzijn. Daarnaast gaat kunst een steeds grotere rol in zijn leven spelen. En hij grijpt zijn kansen om bijzondere stappen te zetten. Al die onderwerpen hebben ook verbindingen met elkaar.

-Je hebt veel contact met jongeren door jouw werk als poezie- en theaterdocent op middelbare scholen – hebben die ervaringen een rol gespeeld bij het tot stand komen van het boek? Kun je daar voorbeelden van geven?
Niet heel expliciet, ze maken deel uit van mijn ervaringen. Ik zie waarvoor ze zich interesseren, hoe ze zich gedragen, en vooral hoe ze verschillen. Sommigen gaan de diepte in, anderen zijn wat makkelijker. Ik merk ook dat ze heel ontvankelijk zijn voor allerlei onderwerpen als je ze aanbiedt. De politiek bijvoorbeeld, het is niet zo dat ze ongeïnteresseerd zijn. Maar de interesse moet wel gewekt worden.

Engagement speelt in al jouw boeken een rol – wat is het doel dat je met dit boek zou willen bereiken?
Een bewustzijn van de breedheid van het leven. Hoe vanzelfsprekend is het, dat je kunt leven zoals je wilt? Wie kan zich politieke onverschilligheid veroorloven? Hoe bewust zijn we ons van democratische waarden? Het gaat me om het belang van zulke vragen. Deze onderwerpen behandel ik niet geisoleerd, maar als deel van het leven, vol van liefde, kunst en andere menselijkheden.

Fictie geeft de mogelijkheden om verbindingen te leggen, aan de hand van personen met al hun emoties, acties, stappen en ervaringen.
In fictie wordt er relatief weinig over de rol van politiek en staatsvorm (van de westerse, welvarende landen) geschreven, het is de hoogste tijd om dat wel te doen. 

– Kun je iets vertellen over jouw hoofdpersoon Jordi, wat is hij voor iemand en waar staat hij voor?
Jordi is iemand die heel bewust wil leven en intensiteit zoekt. Hij is breed geïnteresseerd en heel onafhankelijk. Er zit een creativiteit in hem, die hem daarin voortstuwt. Sommigen zien hem als relatief volwassen, maar hij is vooral een denker, een vragensteller, wat filosofisch ingesteld, zoals er veel meer jonge mensen zijn. Niet iedereen uit zich zo, niet iedereen is hetzelfde, maar ze zijn er, en ze zoeken gelijkgestemden, zoals ook anderen die tot minderheden horen. Er zijn zoveel minderheden. Jordi staat voor vrijheid, onafhankelijkheid en bewust leven, in de breedte.

Overhandiging van ‘Morgen kan het anders zijn’ aan Ilonka Verdurmen in de OBA, de openbare bibliotheek van Amsterdam, december 2023

– Jouw boek heeft een opvallende vorm, je gebruikt brieven, berichten en pleidooien – waarom heb je daarvoor gekozen?
‘Morgen kan het anders zijn’ is een boek met veel lagen, zowel inhoudelijk als naar vorm. Ik wil me zo veelzijdig mogelijk uitdrukken, elke vorm heeft zijn eigen kracht. Dit boek vroeg om een varieteit aan uitdrukkingswijzen. Het beslaat veertien maanden uit iemands leven, aan de hand van data –dat is de hoofdstukindeling. Die chronologie is de hoofdlijn, maar daarbinnen gebeurt van alles. De brieven en berichten geven de mogelijkheid om een directe uitwisseling tussen mensen te verwerken, korter en langer, in oudere en nieuwere stijlen. Ze hebben allemaal een eigen kracht, die ik wilde gebruiken. We hebben de neiging om waardevolle vormen van communicatie heel achteloos opzij te schuiven, vaak aan de hand van technische veranderingen. Dat is zonde, en soms direct verlies.
Ik gebruik ook theatrale dialoogfvormen, heel sec, zonder omhaal. Ook interviews, waar personages mee experimenteren. Ze onderzoeken soms communicatievormen.

Wat trekt je aan in die pleidooien?
De pleidooien vind ik heel aantrekkelijk, ze geven richting aan een denkproces. Zo gebruikt Jordi ze ook. Het zijn geen essay-achtige stukken geworden, maar korte verhalen, die boven onze tijd en werkelijkheid hangen. Vanaf grotere of kleinere afstand zien ze genoeg en nemen ze veel waar, en vanuit verschillende invalshoeken laten ze hun licht schijnen. Zo verbreden ze allemaal op hun eigen manier onze kijk op allerlei onderwerpen.

– Denk je dat jongeren open staan voor zo’n politiek gekleurde roman? Waar baseer je dat op?
Als je niet met jongeren over politiek en democratie praat, zullen ze niet vanzelf reageren. Als je het wel bij hen aankaart, zullen ze reageren. Mijn uitgangspunt is dat ik hen serieus neem, en ook mezelf. Het doet ertoe, en we zullen het erover moeten hebben. Het is een kwestie van zoeken en de juiste woorden en toon vinden. Het boek is er in ieder geval en kan op heel veel manieren gebruikt worden. Ook vakoverschrijdend op scholen.
Overigens ben ik ervan overtuigd, dat genoeg jongeren aan te spreken zijn op een politiek en sociaal bewustzijn. Denk maar aan de klimaatbeweging, die is aangezwengeld door Greta Thunberg. Niet iedereen zal er direct voor warmlopen, maar dat heeft ook te maken met een sfeer en met verwachtingspatronen die als een selffullfilling prophecy gaan werken. Het is ook een kwestie van langere adem. Jongeren moeten telkens weer hun taal, hun woorden vinden, hun communicatiemiddelen, waarin en waarmee ze kunnen opereren.
Denk niet te snel, zie je wel, het interesseert hen niet. Dat zou een gemiste kans zijn. Zelf denk ik: ga uit van wat je nodig vindt.  

– Je streeft naar tijdloosheid. Toch speelt Trump een rol in jouw boek – kun je dat toelichten?
Trump komt niet bij naam voor in het boek. Wel een personage dat sterk doet denken aan Trump, in een van de pleidooien –het pleidooi voor de democratie.
In feite gebruik ik de tijdloze kanten die Trump tentoonspreidt in zijn autocratische neigingen. Dat doe ik met alles wat ik uit de huidige tijd haal. De tijdloosheid gebruiken, de patronen die altijd weer in een of andere vorm kunnen opduiken. Wat ik schrijf, kan wel altijd min of meer toevallig samenvallen met wat er op een zeker moment gebeurt. Neem de verkiezingen in Nederland van 12 november 2023. Het boek is te lezen als een reactie erop -niet als een antwoord trouwens en nog minder als een verslag van gebeurtenissen of als een weergave van wat er speelt. Er is nooit sprake van een één op één verwerking van de werkelijkheid.

– Jouw doelgroep is jongeren van 16 of 17 jaar – hoe heeft dat jouw taalgebruik en de opzet van deze roman beïnvloed?
De doelgroep is vanaf 16, 17 jaar inderdaad –het is in feite een volwassen roman. Jeugdigheid zit hem in energie, in levendigheid, in de zoektochten, in de sociale interacties. Verder gaat het erom elkaar serieus te nemen. De hoofdpersonen zijn tamelijk ongevoelig voor jeugdige modes en trends, ook aangaande hun taal. Als ze zich daar wel aan zouden overgeven, zou dat ook al snel botsen met de mate van tijdloosheid die ik nastreef. Het tekent mezelf ook wel; van jongs af aan heb ik me daar nooit in mee laten zuigen. In mijn ogen hangt het samen met een zekere onafhankelijkheid.
In de opzet van het verhaal werkt wel door dat de personages in het laatste jaar van de middelbare school zitten. Die levensfase komt duidelijk tot uiting. Reizen, nieuwe werelden ontdekken, culurele vernieuwing zoeken, nieuwe uitdrukkingsmiddelen in de kunst verkennen. Maar ook weer niet zo, dat ze sterk vebonden zijn met een tijdvak, de jaren twintig in deze eeuw bijvoorbeeld.
Vaak wordt wel van mijn taal- en woordgebruik gezegd dat jongeren zich erin zullen herkennen. Zelf voeg ik dan toe: wel zonder vluchtige en modieuze termen.                                          

– De titel kan tegelijkertijd positief en negatief worden geïnterpreteerd – hoe zie jij dat zelf?
Als iets onontkoombaars, als een grote waarheid. Er is altijd hoop, en tegelijk moeten we altijd alert blijven. Dat is een gegeven in dit boek.
We kunnen nooit onverschillig achteroverleunen, en evenmin kunnen we ons volledig overgeven aan de wanhoop. Tenminste als we verder willen. En dat zit wel in de mens ingebakken –dat hij verder wil.
Ik zoek een energie, die in de kern hoopvol stemt. Iemand zei laatst, dat dit boek haar blij maakt. En dat kan ik me voorstellen, het schuilt in ieder geval in wat ik nastreef. Ondanks de werkelijkheid waar we niet omheen kunnen, ondanks alles wat onder druk staat, het klimaat, de democratie, ons welbevinden.

*********************************************************************************************************

22 APRIL 2024: 5 sterren recensie van Morgen kan het anders zijn op www.chicklit.nl

Morgen kan het anders zijn staat ook in de young adult top 6 van februari 2024 van chicklit.nl. In de begeleidende tekst staat een link naar de lange recensie van Kris Mattheeuws. Zie hieronder.

Young adult top 6: februari 2024 (chickklit.nl)
Morgen kan het anders zijn is het laatste deel van een trilogie en is met 650 bladzijden een dikke pil, maar elke letter is de moeite waard. Het boek kan ook op zichzelf gelezen worden, maar het mooiste is om de hele reeks te lezen. Jordi moet het laatste jaar van de middelbare school doorbrengen zonder zijn vrienden Brent en Ilse. Jordi besluit om volop van deze tijd te genieten en raakt geïnspireerd door zijn klasgenoten. Hij besluit om te schrijven over alles wat hij meemaakt. Een mooie samenhang van kunst, politiek en liefde. Lees hier onze recensie van Morgen kan het anders zijn.

**************************************************************************************************************

20 APRIL2024: Bespreking van Morgen kan het anders zijn in Levende Talen Magazine.

Levende talen magazine wijdt een bespreking aan Morgen kan het anders zijn in een artikel onder de kop: Kennismaken met andere werelden, ideeën en opvattingen. Jeugdboeken die passen bij burgerschapsonderwijs.
Er worden vijf boeken genoemd en besproken, waaronder ook Heartstopper van Alice Oseman en De levens van Lanya van Mirjam Oldenhave. De vier andere boeken worden door Rob van Veen als geschikt gezien voor de onder- en middenbouw van het voortgezet onderwijs, Morgen kan het anders zijn voor de bovenbouw.
************************************************************************************************************

12 DECEMBER 2023: Morgen kan het anders zijn is uit!
Morgen kan het anders zijn is verschenen en gaat de wereld in.
Het derde, onafhankelijke deel van de trilogie over Jordi. Zie hieronder.
Mijn meest ambitieuze boek tot nu toe, 655 bladzijden.
Een boek over de liefde, politiek en kunst. Een van mijn meest persoonlijke boeken. Deze onderwerpen liggen dicht bij me, en dat is al op de middelbare school begonnen. Ze hielden me zeker al een tijdje bezig in de periode van zijn leven waarin hoofdpersoon Jordi zich bevindt: zijn eindexamenjaar.
In dit verhaal spelen politieke bewustwording en democratische waarden een grote rol.
Het boek is niet op de actualiteit geschreven, maar het is wel te lezen als een reactie en commentaar op (recente) ontwikkelingen in de wereld, nu ook op de verkiezingen en nieuwe politieke verhoudingen in Nederland.
En dat alles tegen de achtergrond van liefde, trouw en keuzes voor de toekomst.

'Morgen kan het anders zijn' in mijn handen. Het boek gaat de wereld in.
‘Morgen kan het anders zijn’ in mijn handen. Het boek kan de wereld in.

**************************************************************************************************************

22 SEPTEMBER 2023: Op komst: Morgen kan het anders zijn.
Over twee maanden komt mijn nieuwe boek Morgen kan het anders zijn uit.
Het is het derde deel van de trilogie over Jordi. Elk boek is los van elkaar te lezen.
Morgen kan het anders zijn is de grote afsluiter.
Een boek waarin veel onderwerpen samenkomen.

Jordi zit in het laatste jaar van zijn middelbare school, hij doet eindexamen. Zijn beste vriend Brent heeft een jaar overgeslagen en studeert al. En Ilse, met wie hij een relatie heeft gehad, is verhuisd vanwege het werk van haar ouders.
Jordi staat er alleen voor en besluit van dit jaar iets bijzonders te maken. Hij wil zich openstellen voor alles en voor iedereen die in zijn leven opduikt. Zich niet door deze maanden heen slepen maar zo bewust en intens leven als maar mogelijk is. Niet alleen braaf zijn examen halen, maar zelf actief aan de slag gaan en zo beter beslagen de grote mensenwereld tegemoet treden.
Hij ontkomt niet aan de liefde -hoe gaat hij verder met Ilse, en wat betekent Brent voor hem? Ze zijn niet klaar met elkaar, en het verleden trilt mee.
En welke toekomst gaat hij tegemoet? Krijgt zijn muzikale talent nog kansen? De Praagse kunststudente Irina trekt hem mee haar wereld in. Geleidelijk openen zich nieuwe perspectieven voor Jordi.
Klasgenoten, met wie hij eerder weinig contact had, beginnen zich te roeren. Marieke, die zich zorgen maakt om de democratie en steeds uitgesprokener wordt. En Bjorn, die in politiek opzicht tamelijk extreme ideeën ontwikkelt, wordt verliefd op hem, tot zijn verwarring.
Door een werkstuk over Napoleon stuit Jordi op een negentiende eeuws Frans boek dat vol met pleidooien staat, voor wellevendheid, verdraagzaamheid, gelijkheid en veel meer. Zo komt hij op het idee om ze zelf te gaan schrijven, in de vorm van heel verschillende, korte verhalen. Ze helpen hem ongemerkt om greep op zijn leven te krijgen.

Morgen kan het anders zijn is een boek waarin Jordi stap voor stap in zijn laatste jaar op de middelbare school hard aan zijn toekomst werkt. Hij heeft met veel af te rekenen en veel te winnen. Met speciale rollen voor zijn grootvader, zijn Londense vriend Nick en de onvergetelijke Timothy.
Een boek over liefde, vriendschap en de dood, over trouw en schuld, politieke bewustwording en onze basis, de democratie.
Over de tegenstelling tussen zelf initiatief nemen en accepteren wat je overkomt.

**

Het laatste ontwerp van de cover, waaraan weer gesleuteld wordt.
Het laatste ontwerp van de cover, waar toch nog wat aan gesleuteld wordt.

In de zomer is er hard aan de redactie van het boek gewerkt, en nu wordt het binnenwerk onder handen genomen. En ook aan de cover wordt weer gesleuteld.
**************************************************************************************************************

OKTOBER 2021: Ulbemediatheek over “De vijfde jongen’
Wat ik met mijn boeken probeer is in de tijd springen en tegelijkertijd boven de tijd hangen.
Heel prettig als anderen dat ook zo lezen. Zo schreef Ulbemediatheek deze maand over ‘De vijfde jongen’ (verschenen in 2005):

Een realistische en nog steeds bijzonder actuele roman over cultuurverschillen en integratie en hoe je alles kunt overwinnen door te geloven in oprecht vriendschap en liefde.

Een paar dagen later ging deze mediatheek uitgebreider op het boek in:

Oktober 2021
Wat ik altijd probeer met mijn boeken is in de tijd te springen en tegelijkertijd boven de tijd gaan hangen. Deze maand zag ik berichten van Ulbemediatheek (met daarin een eigen recensie en een recensie van Pluizuit) die me in dat doel bevestigen.
Eerste bericht van ulbemediatheek over ‘De vijfde jongen’:
Een realistische en nog steeds bijzonder actuele roman over cultuurverschillen en integratie en hoe je alles kunt overwinnen door te geloven in oprecht vriendschap en liefde.
Afgelopen weekend heb ik 2 boeken onder jullie aandacht gebracht.

Tweede bericht van ulbemediatheek over ‘De vijfde jongen’:
Wanneer Cas op een avond wordt lastig gevallen door een groepje migranten, neemt een van hen het voor hem op en brengt de gewonde Cas naar huis. Korte tijd later ontmoeten ze elkaar opnieuw want die jongen blijkt de broer te zijn van de beste vriendin van Cas’ beste vriendin. Cas raakt tot over zijn oren verliefd op Rachid en het gevoel blijkt wederzijds te zijn. Maar er duiken heel wat problemen op. Rachid zit immers in een kleine bende die stilaan afglijdt naar criminele acties. Rachid probeert de bendeleider op andere gedachten te brengen maar hij verliest stilaan zijn greep. Toch kan hij er niet zomaar uitstappen. Tijdens een ruzie met zijn vader verlaat Rachid zijn ouderlijk huis en trekt zich terug op het appartement van een kennis die in het buitenland zit. Hij hoopt zo ook te ontsnappen aan de bende maar die laten iemand niet zomaar gaan. Zeker niet als ze ontdekken dat hij een relatie heeft met Cas. 

Deze krachtige jeugdroman verwerkt heel wat thema’s in een realistisch en sterk verhaal. De personages worden kleurrijk en raak getypeerd, niet alleen Cas en Rachid maar ook Rachids zus Benazir, haar vriendje Steven, Cas’ vriendin Bella en zijn vriend Remco. Hun vooroordelen, meningen en ideeën verwoorden wat er leeft in deze tijd. Door hun onderlinge gesprekken krijg je meer inzicht in die meningen en leer je mee nuanceren. Alles wordt besproken, waarbij de vooroordelen tegenover migranten uiteraard het duidelijkst naar voor komen. De vriendschap tussen de hoofdpersonages is niet vanzelfsprekend maar opent heel wat mogelijkheden.

ulbemediatheek (recensie Pluizuit)
De relatie van Cas en Rachid uit zich heel lichamelijk en dat wordt zeer expliciet weergegeven. Deze beschrijvingen tonen vooral de intensiteit van hun relatie. Vanuit Benazir en Rachid krijg je vooral een duidelijke kijk op de houding en de onzekerheid van migranten die in het Westen opgroeien, die zich moeten aanpassen aan die mengeling van hun eigen cultuur en de Westerse. Hun moeder is een prachtig voorbeeld van de versmelting van die twee culturen, zowel haar zoon als haar dochter kijken naar haar op. Rachid denkt ook heel wat na, zelfs zoveel dat hij even rust moet zoeken om alles op een rijtje te zetten. Zijn filosofische bedenkingen zetten je ook aan het denken en bieden heel wat gespreksstof in een discussie met leeftijdsgenoten. De vlotte stijl en de stijgende spanning rond Rachids keuze maken dit een boeiend verhaal dat je niet snel loslaat.
(Mik Ghys van pluizuit.be).
**************************************************************************************************************
JULI 2020: recente recensies van En toen kwam Timothy
Citaten:

Ineke van Nispen: Ineke tipt, ook volledig te lezen op de Libris-site:
“En dan komt Timothy” is een mooi verhaal over de onzekerheden van een puber. De dingen waar de sympathieke Jordi tegen aanloopt zijn erg herkenbaar en dat geldt ook voor de schoolse roddels en achterklap. De korte hoofdstukken maken het verhaal voor jongeren prettig leesbaar. Vanaf 14 jaar.

Chicklit:
En toen kwam Timothy van Jacques Brooijmans is zeker een leuk coming-of-ageverhaal. (…) Het hoofdpersonage Jordi is (…) een uitstekend neergezet karakter. Ook de fijne schrijfstijl van Jacques Brooijmans kan als een pluspunt worden genoemd.

Exemplaar van En toen kwam Timothy in het huis vol boeken van ‘papieren man” Joan Petit aan het Begijnhof in Gent

de Leesfabriek:
(…) een prima verhaal (…) voor young adults over vriendschappen, (on)rechtvaardigheid, je seksuele geaardheid en het nemen van beslissingen.

Lezerstippenlezers:
En toen kwam Timothy is een bijzonder goed geschreven boek dat de wereld van jongeren breder voorstelt dan een plaats waar alleen maar ruimte is voor smartphones en playgames. Gelukkig zijn er ook nog jongeren die ernstig over het leven nadenken, die een lange neus maken tegen Pesters, en die vriendschap en liefde nog dingen vinden waar je op een menselijke manier mee omgaat!

De leestafel:
(…) een apart verhaal, waarin seksueel ontwaken, vertrouwen, op zoek naar eigen identiteit en vriendschap de hoofdonderwerpen zijn. (…)
Jordi ondergaat allerlei gevoelens (in zijn seksuele zoektocht) die voor hem verwarrend zijn, al die gemoedsbewegingen zijn begrijpelijk en goed beschreven (…)

**************************************************************************************************************

11 NOVEMBER 2019: CSG Augustinus
Voor workshops op de christelijke scholengemeenschap Augustinus in Groningen.
Naar de mediatheek om mijn nieuwe boek te laten zien, maar ze hadden het al in bezit.
Goeie mediatheek!!!

Joke Boonstra van de mediatheek CSG Augustinus in Groningen, met En toen kwam Timothy

**************************************************************************************************************

2 NOVEMBER 2019: De Boekenbeurs in Antwerpen

met de grootste fan
met de trouwste bezoeker

NBD/Biblionrecensie En toen kwam Timothy, 23 oktober 2019
En toen kwam Timothy / Jacques Brooijmans. – [Alkmaar] : Clavis, [2019]. – 307 pagina’s ; 22 cm.
Recensie NBD/Biblion  (Nederlandse bibliotheekdienst)

Jordi (14, ik-persoon) schrijft een liedje en wordt hiermee winnaar van de talentenshow op school. Als hij op studiereis naar Londen gaat met zijn oom en gitaarleraar, laat hij daar zijn liedje horen. Thuis wordt hij afgeleid door leeftijdgenoot Timothy, die tijdelijk door Jordi’s ouders in huis wordt genomen. Dan is er sprake van plagiaat en komt Jordi’s liedje onder een andere naam in de hitlijsten. Hoe is dat gebeurd en wie kan hij vertrouwen? Het verhaal wordt verteld in 82 korte afgeronde hoofdstukken, wat erg prettig leest. In een rap tempo volgen veel gebeurtenissen elkaar op. Veel actuele nieuwszaken worden besproken, zoals een horrorclown en een neerstortend vliegtuig. Ook is er veel ruimte voor het belang van de kunsten (muziek, schilderkunst). Jordi twijfelt of hij op jongens of meisjes valt. Hij denkt veel na over het leven, over wat hij wil en wat hem gelukkig maakt. Zelfstandig te lezen vervolg op ‘Jordi’*. Mooi psychologisch verhaal waarin jongeren vanaf ca. 13 jaar zich zeker zullen herkennen. *2013-02-0453 (2013/33)
Recensent: Lineke Mariman  

Read my world, 12 oktober 2019
Festival in de Tolhuistuin in Amsterdam, elk jaar staat een land of regio centraal. Deze keer Marokko.
Ook aanwezig Abdellah Taia, van wie ik het boek Broederliefde heb (oorspronkelijke titel: l’Armee du salut).
Ik laat niet vaak een boek signeren, maar deze keer wel.
Hij kent de Nederlandse titel van zijn eigen boek. ‘Dat betekent toch “Brother love” of “Brotherly lover?” Precies wat ik denk, als ik het wil vertalen in het Engels.

Aan de tafel tweede van links Abdellah Taia, Read my world, 12 oktober

september 2019: verschijning van En toen kwam Timothy
Het nieuwe boek van Jacques Brooijmans is het tweede boek  over Jordi.
De boeken zijn los van elkaar te lezen.

*
23 augustus 2018: website Gay & school
Hieronder de tekst op de website van Gay & school over Jordi

Jordi
Over gitaren, een feest, beroemd worden en een bommelding
2013 | Roman over het leven van een gewone brugklasser, die nog even niet opvalt en die vindt dat zijn beste vriend zo mooi danst als hij voetbalt.

Boek Jordi
Onopvallend in de brugklas
Jordi is een talentvolle brugklasser die niet al te veel wil opvallen. Groepsvorming, vriendschap, pesterijen, competitie en ouders zijn onderwerpen waar brugklassers mee moeten dealen, wat Jordi redelijk goed lukt. Een bomdreiging maakt het tweede deel van het boek tot een spannende detective, waarin alle verhoudingen op scherp komen te staan.
Een identiteit ontvouwt zich
Als het verhaal in dit boek verder zou gaan in de tweede klas, zou het waarschijnlijk niet meer gaan over een onopvallende Jordi. Dan zou inmiddels ontdekt zijn hoe bijzonder talentvol Jordi gitaar speelt en liedteksten schrijft. Ook zou wellicht duidelijk zijn dat hij (ook) op jongens valt.
Verfrissend probleemloze coming out
In dit boek krijgt Jordi’s genegenheid voor zijn beste vriend nog niet de naam homoseksualiteit. Het thema begint als een dun draadje, dat in de loop van het boek een belangrijker verhaallijn wordt. Het is verfrissend dat deze ontdekking niet of nauwelijks geproblematiseerd wordt. Verder dan een kus gaat dit boek niet. En trouwens: meisjes kunnen ook heel leuk lachen.

Ook op website van Gay & school :  Echt waar.
De tekst op de website van Gay & school over Echt waar:

2003 | Dit boek gaat over de twaalfjarige Vincent die uit een gezin komt met een homovader en een lesbische pleegmoeder. Het is een spannend en gevoelig verhaal waarin de belevingswereld van Vincent goed wordt weergegeven voor kinderen vanaf ca. 12 jaar.

Korte inhoud

Vincent woont samen met zijn vader, moeder, zijn zusje en de broer van zijn vader in één huis. Zijn vader heeft een vriend en zijn moeder een vriendin. De vader van Vincent is muzikant. Een heel goeie muzikant, vindt Vincent zelf. Maar echt rijk en beroemd wordt hij er niet van. Tot er op een dag een telefoontje uit Letland komt. Zijn vader is er ontdekt en staat er al bijna op nummer één van de hitparade. Maar niemand gelooft Vincent. Hij moet vechten tegen ongeloof en hij verliest schijnbaar al zijn vrienden. En dan verdwijnt zijn vader ook nog eens, in het verre Letland.

 

*

4 augustus 2018: Algemeen Dagblad
Artikel over jeugdboeken met homoseksuele karakters die niet de hoofdpersonen zijn
Met aandacht voor Echt waar

*

30 december 2016, de Volkskrant:

:

Literaire belofte van het jaar Roos van Rijwijk noemt enkele boeken die haar geinspireerd hebben. Daaronder Dwaalsporen, mijn eersteling.

*

26 september 2017: Een land van waan en wijs.

In het boek ‘Een land van waan en wijs: geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur’, wordt Spinsels van een kater genoemd. Citaat: ‘Existentiële vragen duiken in tal van hedendaagse kinderboeken op. In Spinsels van een kater zoekt de jonge kater uit wie hij echt is.’

Het is een boek waarin jeugdboeken onder andere op filosofische en ook op theologische elementen worden bekeken. Spinsels komt eerder in aanmerking voor vermelding vanwege filosofie dan vanwege theologie, vermoed ik. Al vraagt kater Bram zich op een zeker moment wel af of hij misschien de zoon van God is. Dat doet hij als hij het verhaal hoort dat God ooit zijn zoon naar de aarde heeft gezonden. Zou hij misschien ook een zoon van God zijn die in de vermomming van een kat het gedrag van mensen moet observeren?

*

26 september 2017: recensie van Echt waar
Een recensie over Echt waar die ik pas voor het eerst tegenkwam. Op een website onder de naam Lezen is leuk, met een beperkt aantal schrijvers en boeken, ingedeeld onder een paar categoriëen. Echt waar valt onder ‘Hier en nu’.

Samenvatting
De vader van de twaalfjarige Vincent is muzikant. Een heel goeie muzikant, vindt Vincent zelf. Maar echt rijk en beroemd wordt hij er niet van. Tot er op een dag een telefoontje uit Letland komt. Zijn vader is er ontdekt en staat er al bijna op nummer één in de hitparade. Maar niemand gelooft Vincent en hij raakt al zijn vrienden kwijt omdat ze denken dat hij altijd liegt. Heftige gebeurtenissen zetten het leven van Vincent en zijn familie op scherp, waarheid en leugen worden door elkaar gehaald. Zijn vader verdwijnt, ergens in het verre Letland. Een ontvoering? Door wie en waarom? De geruchten zwellen aan. Zal Vincent zijn vader ooit nog terug zien? En zullen zijn vrienden hem ooit weer geloven?

Recensie
Wat echt bijzonder is aan de spannende en fantasierijke  situatie van Vincent, is dat zijn vader en moeder homoseksueel zijn. Zijn vader heeft een vriend, zijn moeder heeft een vriendin. Die wonen beiden niet bij hen in huis, maar komen wel gezellig vaak langs. Vincent is heel blij met zijn ouders. De schrijver heeft hier op een speelse, ontspannen manier heel fraai geprobeerd om een soort taboe, of toch in elk geval een situatie waarover veel vooroordelen bestaan, aan de kaak te stellen.
Daarnaast ervaar je als lezer hoe tenenkrommend het kan zijn wanneer je zelf weet dat je de waarheid spreekt, maar zelfs je eigen vrienden je niet geloven. Iedereen heeft vast wel eens iets soortgelijks meegemaakt en kan zich misschien dan ook verplaatsen in de lastige situaties waarin Vincent verzeild raakt. Verder wordt er op een prima manier verteld dat, wanneer je echt gelooft in je eigen kunnen en ervoor blijft gaan, je vroeg of laat succes zou moeten kunnen oogsten.
Het taalgebruik bestaat uit korte, goed leesbare zinnen. Wat meer diepgang vind je in de gevoelige en psychologische belevingswereld van Vincent. Wanneer zijn vader ontvoert wordt, lijkt het verhaal wel een detective of misdaadverslag te worden. Een leuk en spannend boek, dat je op verschillende momenten en verschillende manieren aan het denken zet.

*

November 2015: filmpje Van debutant tot bestsellerauteur,
Boekenbeurs Antwerpen