Jacques en zijn opleiding

Ik heb in Amsterdam sociale pedagogiek gestudeerd. Ik wilde een algemene ondergrond, een stevige uitvalsbasis. Ondanks mijn interesse in taal, in theater en andere kunsten, wilde ik me niet vastleggen in één richting. Ik zag ook niet veel in een kunstopleiding, ik wilde allerlei invloeden gebruiken om me op dat vlak verder te ontwikkelen.

Uiteindelijk heb ik in mijn studie vooral linken met theater gelegd, door als bijvak dramaturgie te kiezen, een stage te lopen bij een theaterwerkverband en een scriptie te schrijven over de maatschappelijke betekenis van theater.