Jacques en zijn bezigheden

Alles wat ik doe heeft met taal en met theater te maken, zeg ik vaak, als ik kort wil zijn. Woorden en spel spelen een hoofdrol, zo kan ik het ook uitdrukken.

Mijn bezigheden zijn heel verschillend, en toch hebben ze veel met elkaar te maken. Verhalen maken, soms in verschillende gedaantes. Een boek dat een theaterstuk wordt of andersom.

Als ik scholieren begeleid bij het maken van een gedicht, wil ik laten zien hoe lekker het is om iets te maken. Iets dat af is, iets dat vanaf dat moment bestaat. Iets moois, iets om van te genieten, iets om over na te denken. En het mooie van een kunstwerk is dat het altijd af en onaf tegelijk is.